Gizlilik Koşulları - Cheetos Müzesi


GİZLİLİK KOŞULLARICHEETOS web sitesini ziyaret eden tüm katılımcılar bu gizlilik bildirgesini okuduklarını ve bildirgeye uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

 

CHEETOS sitesi ile katılımcılara muhtelif hizmetler verecektir. Anılan hizmetlerin ifası ile ilgili olarak CHEETOS 'un manyetik ortamda, yazılı ve/veya sözlü olarak Katılımcı'ya iletmiş olduğu veya Katılımcı'nın herhangi bir surette öğrendiği CHEETOS 'a ait her türlü bilgi-belge gizli tutulacak olup, hiçbir şekilde-surette üçüncü kişi-kuruluşlara açıklanmayacak, aktarılmayacak, kullandırılmayacaktır.

 

Gizli Bilgi'nin Tanımı ve Kapsamı

 

CHEETOS şirket verileri, web sitesi yazılımı, ürün bilgileri, müşteri bilgileri, muhasebe verileri, ticari, mali, teknik ve sair konularda sözlü, yazılı ve manyetik ortamda ve diğer herhangi bir surette Katılımcı'ya iletilen ya da Katılımcı'nın herhangi bir surette öğrendiği CHEETOS 'a, CHEETOS müşterilerine, CHEETOS ürünlerine, CHEETOS personeline, CHEETOS imalatçı-tedarikçilerine, CHEETOS ile ticari /akdi /fiili ilişkide olan sair kişi-kuruluşlara ve CHEETOS bilgisayar-elektronik sistemlerine ait, gizliliği Katılımcı'ya bildirilen veya bildirilmeyen her türlü bilgi-belge ve veri (data) dosyaları, keza CHEETOS 'nin içinde yer aldığı CHEETOS Grubu Şirketlerine ait olan aynı mahiyetteki bilgi-belgeler-datalar, raporlar, istatistikler, sorgulamalar ve sorgulama sonuçları, model, yöntem, yenilik, buluş, metod ve usuller, velhasıl hertürlü belge ve dokümantasyon Gizli Bilgi'dir.

 

Gizli Bilgiler Üzerinde Mülkiye Hakkı ve Tasarruf Yetkisi

 

Gizli Bilgiler CHEETOS 'nin mülkiyetindedir ve süresiz olarak mülkiyetinde kalmaya devam eder. Gizli Bilgiler üzerinde her türlü tasarruf yetkisi CHEETOS 'a aittir.

 

Gizli Bilgilerin her türlü kopyası da CHEETOS 'in mülkiyetindedir ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü haklar ile tasarruf yetkisi münhasıran CHEETOS 'e aittir.

 

Katılımcı'nın Gizli Bilgilerden Sorumluluğu, Taahhüt ve Yükümlülükleri

 

Katılımcı, gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, Gizli Bilgileri hiçbir şekilde kullanmayacak, açıklamayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere bedelli/bedelsiz aktarmayacak ve kullandırmayacaktır.

 

CHEETOS 'in yazılı yada sözlü izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Katılımcı tarafından çoğaltılmaz. Gizli Bilgiler hiçbir şekilde-surette CHEETOS ortamı dışına çıkarılamaz.

 

Yaptırım - Cezai Şart

 

Katılımcı tarafından gizlilik bildirimine aykırı davranılması halinde, CHEETOS bu sebepten doğmuş-doğacak her türlü ve bütün doğrudan-dolaylı maddi ve manevi, müsbet ve menfi zarar, ziyan ve kayıplarını Katılımcı'dan nakten ve defaten tazmin etmesini talep edebilir.