Katılım Koşulları - Cheetos Müzesi
 

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılma şekil ve şartları;  
Yarışma 15.01.2019   (saat: 00.01)- 31.03.2019 (saat: 23.59) tarihleri arasında yapılacaktır.  Yarışmaya iki şekilde katılım yapılabilir


  1. 1-https://www.cheetos.com.tr adresinde sanatsal kompozisyon oluşturulabilecek sanal mısır çerezleri şekilleri bulunacaktır. Yarışmacılar bu mısır çerezi şekillerini istedikleri şekilde bir araya getirerek sanal kompozisyon (birden fazla sanal çerez kullanarak hazırlanan mozaik çalışması) oluşturarak; ad, soyad, yaş, e-mail, telefon numarası ve adres bilgileri ile birlikte https://www.cheetos.com.tr  (ücretsiz) adresine girerek yarışmaya katılabilirler. Yarışma Jürisinin değerlendirme kriteri “en yaratıcı kompozisyon” olacaktır.  


  1. 2-Ayrıca dileyen katılımcılar https://www.cheetos.com.tr deki mısır çerezi şekilleri ile sanal kompozisyon oluşturmak yerine kendi oluşturdukları ve fotoğrafını çektikleri mısır çerezlerinden oluşan kompozisyon (birden fazla çerez kullanarak hazırlanan mozaik çalışması) fotoğrafını  https://www.cheetos.com (ücretsiz) adresine yükleyerek de yarışmaya katılabilir. Çerezleri bir araya getirirken çerezlerin orijinal görüntülerinde herhangi bir değişiklik yapmamak -çerezleri  kesmemek/kırmamak önemlidir. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez.


-Yarışma için fotoğrafı yüklenen kompozisyonların dijital ortamda (https://www.cheetos.com.tr websitesinde) hazırlanan sanal kompozisyon eserlerle karşılaştırılabilir olması adına; mısır çerezi, fon (düz renk, max 1mtx1mt büyüklüğünde) ve yapıştırıcı (görünür olmaması tercih sebebidir) materyal dışında herhangi ek tasarım materyali, boya vb. kullanılmamalıdır.

- Yarışmada maksimum 300 mısır çerezi/sanal mısır çerezi parçası kullanılabilir, daha fazla sayıda çerez kullanılarak hazırlanan çalışmalar jüri tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kendi oluşturdukları ve fotoğrafını çektikleri mısır çerezlerinden oluşan kompozisyon fotoğrafı ile katılan ve kazanan yarışmacılardan ikramiye tesliminde fotoğrafı yüklenen ürün (çerezlerden oluşan kompozisyonun tamamı ) ibrazı istenecektir. Muhafazası için verniklenmesi önerilir.

- Mısır çerezlerinin boyutlarında değişiklik yapılmamalıdır ve çerezler bir araya getirilirken tane şekil ve bütünlüklerinin bozulmadığına dikkat edilmelidir. Frito Lay aksi bir durumu tespit etmesi halinde yarışmacıyı yarışmadan diskalifiye edecektir.

-Yarışmacılar, kampanyaya katıldıkları sırada gönderdikleri  fotoğrafların özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukuktan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul ederler.  Yarışmacılar, üçüncü şahısların haklarını  ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacının ödül kazanma hakkı elinden alınır.


Yarışma sonucu ilanı; 09.04.2019 tarihinde https://www.facebook.com/Cheetosturkiye ve https://www.cheetos.com.tr adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca kazanan yarışmacılar işlemler ile ilgili Kampanya Evi tarafından  kayıtlı telefon, e-posta  veya taahhütlü posta kanalı  ile bilgilendirilecektir.  Asil talihli son başvuru tarihi 24.04.2019,  yedek talihli son başvuru tarihi: 09.05.2019 dur. İkramiyelerin son  ödeme tarihi : 13.07.2019’dir

Diğer hususlar;

-Yarışma Jürisinin değerlendirme kriteri “en yaratıcı kompozisyon” olacaktır.  

-Yarışma döneminde toplam 200.000 TL’lik nakit para ödülü 10 kişiye eşit miktarda bölünerek 20.000 TL olarak verilmek üzere; en yaratıcı kompozisyon veya sanal kompozisyon yapan 10  Asil 20 Yedek jüri tarafından seçilmiş olacaktır. Yarışma sonunda toplam 200.000 TL para ödülü verilecektir. Yedek talihlilere sırası ile geçilecektir.

- İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

- Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Yeşim Özgür Kampanya çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez.  

- Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur.

- Bu hususlar piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır.

- Piyango ile ilgili diğer mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir.

Piyangoya konu ikramiyelerin adedi, cinsi, ve KDV-ÖTV dahil birim ve toplam değerleri, yedek talihli adedi;